Welkom, Romeliefhebber!

S.P.Q.R. is een niet-commerciële vereniging voor iedereen die zich op een of andere manier verbonden voelt met de eeuwige kunststad Rome.

De leden komen regelmatig samen voor activiteiten zoals een etentje, een (Italiaanse) film, het bezoek aan een kunsttentoonstelling of beurs, een Italiaanse kookcursus, een degustatie van Italiaanse wijnen, een reisje of een lezing.

S.P.Q.R. fungeert tevens als forum om tips, weetjes en informatie over Rome uit te wisselen, als platform om contacten te leggen met andere Rome-reizigers en als mogelijkheid om ieders kennis van de stad Rome te vergroten.

Leden ontvangen vrijwel elke week een nieuwsbrief over Rome.

Het werkjaar van S.P.Q.R begint met een ledenreceptie op 21 april, de officiële stichtingsdatum van Rome. Die dag wordt ook onze jaarlijkse Romulusprijs uitgereikt.

Ik word lid >