Schrijfwedstrijd: Rome of Lazio

Weet je iets interessants over Rome of Lazio? En kan je dat boeiend uitschrijven? Kruip dan in je pen en maak kans op een etentje in een Italiaans restaurant naar jouw keuze, ter waarde van 150, 100 of 50 euro. Dat kan je winnen bij de schrijfwedstrijd die S.P.Q.R. organiseert. Inhoudelijk leggen we geen beperkingen op, als je tekst maar te maken heeft met Rome of Lazio.

Alle leden van S.P.Q.R. kunnen deelnemen met één of meer inzendingen, rekening houdend met de technische richtlijnen hieronder. Het spreekt vanzelf dat je enkel met zelfgeschreven tekst(en) mag deelnemen. Geen producten van artificiële intelligentie dus, maar uiteraard mag je wel informatie raadplegen (boeken, internet). Je inzending moet uiterlijk op 29 februari 2024 toekomen op het mailadres INdePEN@spqr.be.

De inzendingen worden anoniem beoordeeld door een jury die bestaat uit vier bestuursleden van onze vereniging. Zij houden rekening met de volgende criteria: informatieve waarde, vlotte leesbaarheid en correctheid.

De auteurs van de best beoordeelde teksten winnen een etentje in een Italiaans restaurant naar eigen keuze. Na voorlegging van het kasticket betaalt de vereniging 150 euro terug aan de winnaar van de eerste prijs, 100 euro voor de tweede en 50 euro voor de derde prijs. Een deelnemer kan maximum één prijs winnen, en dit op basis van zijn best beoordeelde inzending. Door deel te nemen geef je S.P.Q.R. de toelating om jouw tekst zonder vergoeding als Nieuwsbrief te mogen gebruiken.

Deelnemen doe je als volgt:

 • Mail je tekst(en) uiterlijk op 29 februari 2024 naar INdePEN@spqr.be.
 • Vergeet niet jouw naam te vermelden, want enkel leden van onze vereniging kunnen deelnemen.
 • Lever je tekst aan als Word-bestand (.docx of .doc).
 • Geef ook een titel aan je tekst.
 • Je tekst mag maximum 8.000 tekens lang zijn (inclusief spaties), wat overeenkomt met ongeveer 2 pagina’s A4 in lettertype Verdana 9pt.
 • Vermeld ook je bronnen; die hoef je niet bij de maximale lengte van je tekst te rekenen.
 • Je mag ook bijpassend fotomateriaal meesturen. De jury zal evenwel enkel de tekst voorgelegd krijgen ter beoordeling.
 • Enkele dagen nadien bevestigen wij de ontvangst van jouw inzending.
 • De inzendingen worden aan de jury bezorgd zonder vermelding van de auteur maar enkel met een identificatiecode.
 • De uitslag wordt bekendgemaakt op de S.P.Q.R.-receptie van 21 april 2024.
 • Er wordt niet gecorrespondeerd over de uitslag.