Boekvoorstelling – Proeftuin Italië door auteur Pepijn Corduwener

Italië wordt op politiek vlak vaak gezien als een land dat achterloopt. Het boek Proeftuin Italië draait dit perspectief radicaal om en biedt een nieuwe visie op Italië, ditmaal juist als de trendsetter van de moderne politiek. Sinds de eenwording in 1861 heeft het land namelijk een voortdurende reeks experimenten gelanceerd om de kloof tussen burger en politiek te overbruggen. Die Italiaanse experimenten zijn vervolgens elders nagevolgd: Mussolini introduceerde het fascisme lang voordat Hitler de macht greep, Berlusconi wees de populisten in Europa en Amerika al in de jaren negentig de weg die Trump nu bewandelt.

Mede-auteur Pepijn Corduwener die in dit boek samen met Arthur Weststeijn de meeslepende geschiedenis van Italië neerschrijft, komt vertellen hoe het mooiste land van Europa uitgroeide tot proeftuin van de moderne wereld. Historicus Pepijn Corduwener (1986) is gespecialiseerd in de geschiedenis van democratie in naoorlogs Europa. Hij is als universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht en publiceerde eerder The Problem of Democracy in Postwar Europe. aan de Universiteit Utrecht.

Plaats: Lokaal A.1.3. in cultureel centrum Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven.

De auteur zal nadien het boek signeren.

Organisatie: S.P.Q.R.