De georganiseerde misdaad in Italië

Voordracht door prof. dr. Letizia Paoli, Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen van de KU Leuven.