Lezing en boekvoorstelling – De schaduw van Caesar

In de recent verschenen historische roman De schaduw van Caesar krijgen we een unieke inkijk in de Romeinse oudheid en in de persoonlijkheid van een grootse, maar lang vergeten Romein: Marcus Cornelius Balbus. Een man die zijn leven wijdt aan Caesar en de Republiek. Of toch niet? Hij is dé meesterintrigant van het oude Rome. Hij is een rijke aristocraat die zijn leven wijdt aan één taak: van Gaius Julius Caesar de machtigste man van de Republiek maken. Scrupules heeft Balbus niet. Hij smeedt bondgenootschappen met gezworen vijanden, deelt kwistig smeergeld uit en saboteert de gladiatorenspelen van zijn vijanden. Gedurende de vier decennia waarin hij in Rome aan de touwtjes trekt, schrijft hij talloze brieven aan zijn trouwe vriend Lucius. Daarin schept hij op over zijn triomfen en klaagt hij bitter over zijn nederlagen. Auteur Jelle Dehaen komt het boek persoonlijk voorstellen aan de leden van S.P.Q.R. Het boek kan desgewenst ter plaatse worden gekocht en de auteur zal het graag signeren. Plaats: Lokaal A.1.3. in cultureel centrum Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven.