Park Life: Het verwachte en onverwachte beeld van het Parco Appia Antica

Met een oppervlakte van 3.500 hectare vormt het Parco Appia Antica een enorme groene wig in het Zuid-Oosten van de Romeinse periferie, opgebouwd rond de eerste 15 kilometer van de Via Appia Antica. Het park roept herinneringen op aan romantische landschappen gevuld met Romeinse ruïnes, geweldige triomftochten en aan films als ‘La grande Bellezza’. Toch bestaat er naast dit verwachtte beeld van het Parco Appia Antica ook een onverwacht beeld, ontstaan onder invloed van de toenemende urbanisatie van de Romeinse periferie. Deze verwachte en onverwachte beelden vormen de hedendaagse realiteit van het Parco Appia Antica en zullen mee haar toekomst bepalen. Op donderdag 4 oktober geeft Louis van Soest over dit thema een lezing voor S.P.Q.R. Plaats: lokaal A.1.3. in cultureel centrum Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven. Louis van Soest (1995) is Ingenieur-Architect en studeerde in 2018 af aan de Universiteit Gent. Hij verbleef in 2017 verschillende maanden in Italië, voornamelijk in Rome, waar hij gefascineerd raakte door de vaak ambigue relatie tussen het hedendaagse Italië en de antieke Romeinse geschiedenis. Zijn thesis met titel ‘Park Life: The Expected and Unexpected Image of the Parco Appia Antica’ onderzoekt deze ambigue relatie in de context van het Parco Appia Antica in Rome.