Laureaat Romulusprijs 2012: Marc Waelkens (†)

Professor Marc Waelkens kreeg de Romulusprijs 2012 omdat hij de schitterende tentoonstelling met de mooiste vondsten uit Sagalassos naar ons land wist te halen. Marc Waer, rector van de KU Leuven, overhandigde de prijs. De rector omschreef Marc Waelkens als één van de meest gewaardeerde professoren aan de Leuvense universiteit. Sagalassos was de Grieks-Romeinse stad in Turkije. Marc Waelkens maakte van de opgraving en de restauratie van de eeuwenoude stad zijn levenswerk. Hij overleed op 21 februari 2021 op 72-jarige leeftijd.