Laureaat Romulusprijs 2012: Marc Waelkens

Professor Marc Waelkens kreeg de Romulusprijs 2013 omdat hij de schitterende tentoonstelling met de mooiste vondsten uit Sagalassos naar ons land wist te halen. Marc Waer, rector van de KU Leuven, overhandigde de prijs. De rector omschreef Marc Waelkens als één van de meest gewaardeerde professoren aan de Leuvense universiteit.