Laureaat Romulusprijs 2018: Johan Ickx

De Romulusprijs 2018 ging naar Johan Ickx omdat hij een mysterie uit de Eerste Wereldoorlog oploste, waarbij bovendien een tot dusver onbekende link aan het licht kwam tussen Vaticaanstad, Rome en Leuven. Hij schreef er een boek over: ‘De oorlog en het Vaticaan’. De vernietiging van Leuven tijdens de Eerste Wereldoorlog (de Grote Brand van Leuven) was een gebeurtenis die zoals het zich nu laat aanzien deel uitmaakte van een complot. Van Duitse vergelding tegenover de bevolking die op Duitse troepen zou geschoten hebben was blijkbaar geen sprake, de vernietiging gebeurde gepland en doelbewust. In de nasleep van deze gebeurtenissen speelde de pauselijke nuntiatuur in Brussel een dubieuze en kwalijke rol die tot nog toe niet bekend was. Ook dat komt in dit boek aan bod, net als hoe door de paus met de foute diplomaten wordt afgerekend. De prijs werd uitgereikt door de Leuvense burgemeester Louis Tobback.