Romulusprijs 2023 postuum toegekend aan Eric Claes

Op 15 maart 2023 werd het overlijden van Eric Claes vastgesteld, de stichter en bezieler van de vereniging S.P.Q.R. Totaal onverwacht, een zware slag voor iedereen die hem kende. Op de jaarlijkse receptie van 21 april nadien eerde het bestuur de gedachtenis van Eric als volgt:

“We zouden hier verheugd moeten staan, want dit is normaal een receptie ter ere van een verjaardag. Volgens de bekende legende werd Rome inderdaad gesticht op 21 april 753 vóór Christus, 2775 jaar geleden dus. Maar ik zei ‘zouden’ moeten verheugd zijn, want zoals u weet is de stichter en bezieler van onze vereniging onlangs overleden.”

“Eric Claes had in 2002 het idee om deze Romevereniging op te richten. Hij had de ambitie en de overtuiging dat hij er veel belangstelling kon voor creëren en dat hij er een succesverhaal kon van maken. En inderdaad, 21 jaar later is S.P.Q.R. uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met meer dan 500 leden over de hele wereld. Onze activiteiten zijn lezingen, degustaties, filmvoorstellingen en museumbezoeken. Eén van de sterke pijlers waren ongetwijfeld Erics talrijke Nieuwsbrieven die met veel aandacht werden gelezen. Eric had een uitgebreid netwerk in Italië en België, en kwam zo aan een schat van publieke maar ook inside informatie. In de Nieuwsbrief konden de abonnees niet zelden nieuwtjes lezen die pas veel later de media haalden, in België en zelfs in Italië.”

“Eric had een afspraak met de geschiedenis: hij is geboren op 13 juli, de geboortedag van Julius Caesar. Zijn overlijden werd officieel vastgesteld op 15 maart, de sterfdag van Caesar. Maar in tegenstelling tot Caesar was Eric een zeer aimabel man die niet uit was op het winnen van nieuw grondgebied, maar op het veroveren van harten voor zijn stad Rome. De overige bestuursleden zullen Erics creatie doen voortleven, zodat S.P.Q.R. een promotor en een enthousiaste ambassadeur van Rome blijft.” (…)

“Zoals bij iedere verjaardagsreceptie reiken we ook dit jaar een Romulusprijs uit aan iemand die Rome en bij uitbreiding Italië heeft gepromoveerd. Dit jaar kennen we aan Eric postuum de Romulusprijs toe, een erkenning die hij eigenlijk al veel langer had verdiend.”

Vervolgens haalde Louis Tobback, ereburgemeester van Leuven, zijn herinneringen aan Eric op: de vele connecties die Eric had, zijn unieke talent om met iedereen op te schieten en de manier waarop hij mensen wist te overtuigen. Eric kende alle nieuwtjes over Leuven, maar weinigen waren zo discreet als hij. Maar meer dan in Leuven leefde hij in Rome: hij was een echte Romein en zo zullen we hem blijven gedenken.

Erics zus Nancy ontving de prijs voor Eric uit de handen van Louis Tobback, Carl Devlies en Denise Vandevoort. Het traditionele beeld van de wolvin die de tweeling zoogt, kreeg het onderschrift S.P.Q.R. – Eric Claes – 2002-2023.